Култ

Седмична стихотворба и слика / Weekly poem and picture

АРхИвА::Седмични Стихотворби Седмична Стихотворба и Слика / Weekly Poem and Picture (Седмична може повремено да се преименува во Случајна! Времето е случајниот фактор за тоа.) Љубомир Мициќ Ljubomir Micić бим бам бом Од црвените покриви на љубовта Од слободните кули на првите катови до небото Во […]

Култ

СловоКулт::Литература: :SlovoKult::Literatur/a

Литературата може да биде секаква: литература која има иста содржина, само поинаков (пишан) облик на турска, шпанска, германска или било каква сапуница: која со својата леснотија е достапна за секого. Има литература која не е за секого, ама сепак е достапна, па кој може и сака […]