09.01.18

НОВА РУБРИКА::

ИСКАЗ::ИЗРАЗ

кратка проза::ликовна уметност

::01::

Исказ::Владимир Лукаш:: 

Израз::Хана Хененкемпер::

 

07.12.17

Во сабота 09.12.2017, од 20:30 часот во галеријата F92 во Берлин:

:

Елизабета (Линднер) Костадиновска::Поетски перформанс, композиција од текст-слики-музика-јазик-сон што ќе заврши со танц, насловен како: Kubus, unsre Form. traum urban. Inkubus, Sukkubus. Играта на зборови не може да се задржи на македонски: Коцка, наша форма. сон урбан. Инкубус, Сукубус.

Повеќе информации и линкови ќе најдете овде:: Поетски перформас::Елизабета Линднер Костадиновска

 

06.09.17

Хајнер Милер::Германија смрт во Берлин

 со слики од Јулија Ајхлер::

21.07.17

Франц Кафка (03.07.1883 – 03.06.1924)

“Сон”