:: СловоКулт :: литерАРТура :: 2020 :: Биенале за современи уметности

Најава, организација, поддршка и соработка

 :: Информации и содржини за програмата и презентација на учесниците ::

:: ФОТОГРАФСКИ И ВИДЕО ИМПРЕСИИ ::

PICTURES AND VIDEOS :: FOTOS UND VIDEOS ::

:: ГЕВГЕЛИЈА :: GEVGELIJA :: 04.09.2020 @ БОШ 12 :: Bosh Festival 12

:: СКОПЈЕ :: SKOPJE :: 07.09.2020 :: @ КИЦ :: KIC