:: Дијалози и Интервјуа ::

:: Дијалози и Интервјуа ::   ::1:: Горан Стефaновски :: Мимоза Петревска  Интервју од 2008, испечатено во Лајф магацин но како што знаеме, Горан Стефановски е безвремен и вечен, како и неговите зборови::