::Изданија во подготовка::

::Изданија во подготовка:: :: 2019:: Кристијан Крахт:: Овде ќе бидам, и на сонце и под сенка:: роман, алтернативна историја (дистопија) 2019:: Краус:: Crauss:: Избрана Поезија:: Blackbox Macedonia::