Марија Грубор:: Дијана Томиќ Радевска

Марија Грубор Marija Grubor ја скршив и последната чаша за вино. мојот дом ме одбива како лошо трансплантирано срце и останувам сама во смогот. Слика:: Дијана Томиќ Радевска::   Од збирката:: Водата нешто носи::2016 „Има горчина во Водата нешто носи, има свест за себе и … Continue reading Марија Грубор:: Дијана Томиќ Радевска