Марија Грубор:: Дијана Томиќ Радевска

Марија Грубор Marija Grubor Марија Груборе дипломиран психолог, поетеса, прозаистка, колумнистка, фотографка. Родена е во Велес во 1992, во 2009-та ја објавува првата поетска збирка „Ликвид“, а во Скопје живее од 2011. Високото образование го завршува на Филозофскиот факултет – Институт за психологија, со дипломски … Continue reading Марија Грубор:: Дијана Томиќ Радевска