::5 години:: без Игор Исаковски

::ПОМЕН:: 15.12.2019 Игор Исаковски (19.09.1970-15.12.2014) ДНЕВНИЧКИ ЗАПИСИ, SВЕРСКИ МИРНИ при наплив зборови во главата силен како експлозивен порој помислувам на старите песни: на што се сеќавам, зошто се сеќавам токму на тоа? па помислувам на случки и спомени – дневник ми се песните, шифрирани зборови … Continue reading ::5 години:: без Игор Исаковски