::Јосип Коцев :: Музеј на чувствата ::

:: Јосип Коцев :: Избор песни од новата збирка :: Музеј на чувствата ::  добитник на наградата ::Бели мугри:: за поетска збирка од млади поети, која ја доделува домот на културата ::Кочо Рацин:: во Скопје, кој е воедно и издавач на збирката. :: Saudade :: со … Continue reading ::Јосип Коцев :: Музеј на чувствата ::