Сечење Шума

Томас Бернхард “Сечење шума”, Блесок 2011  превод од гермаснки Елизабета Линднер Томас Бернхард “Сечење шума”, една возбуда, роман фото за корицата::Марјан Стојковски наслов на оригиналот::Holzfällen::copy right::Suhrkamp Verlag::Berlin  Книгата можете да ја најдете во :: Полица, Акантус (галерија) и АП(о)ТЕКА (при МКЦ):: Сечење шума на Бернхард е … Continue reading Сечење Шума