::6:: Човек :: од Јовица Ивановски

::06:: За „ЧОВЕК“ на Јовица Ивановски од Александра Димитрова Саш Многумина не читаат поезија затоа што сметаат дека не ја разбираат. Поголем број од оние што се осудиле да земат стихозбирка в рака, се откажале од читање по првите десетина страници. Само малкумина, оние најискусните … Continue reading ::6:: Човек :: од Јовица Ивановски