::5:: Некој бил тука :: Николина Андова Шопова

::ОСВРТИ::   ::5:: Некој бил тука :: Николина Андова Шопова од ::Александра Димитрова::  Eтаблираната поетеса Николина Андова Шопова претставува една нова, многу силна енергија во македонската современа проза. Нејзиното прозно деби се случи во 2018 година, со романот „Некој бил тука“, во издание на „Темплум“, Скопје, … Continue reading ::5:: Некој бил тука :: Николина Андова Шопова