СловоКулт :: 22.09.23 :: КИЦ :: Скопје

SlovoKult :: LIVE :: СловоКулт :: во живо  :: 22.09.23 :: Културно-информативен центар Скопје СловоКулт :: Берлин како онлајн портал постои од 2008 година www.slovokult.de, од 2015 како регистрирана мала издавачка куќа, а од 2016 како двојазично онлајн-списание за современа поезија и уметност: www.slovokult.eu www.slovokult-literatur.de и … Continue reading СловоКулт :: 22.09.23 :: КИЦ :: Скопје