Здраво млади 13 :: 2023

SlovoKult :: LIVE :: СловоКулт :: во живо Време е за опскурна електроника :: Специјална програма на овогодишниот ZDRAVO MLADI : текст/визија/звук со интернационални уметници од Берлин! СловоКулт :: Берлин презентира современи и авангардни уметници [експериментално – мултимедијални нојз импровизатори] Elizabeta Kostadinovska – лицето зад СловоКулт, … Continue reading Здраво млади 13 :: 2023