Словотека

:: ЕДИЦИЈА :: СловоКулт :: Словотека SlovoKult :: Slovothek Едицијата СловоКулт :: Словотека настана во соработка меѓу Арт Еквилибриум и СловоКулт :: Литератур/а Берлин, а во неа ќе објавуваме збирки поезија на македонски, двојазични и повеќејазични, меѓу кои и антологии (А) од повеќе автори. Понатаму … Continue reading Словотека