:: ЕДИЦИЈА ::

СловоКулт :: Словотека
SlovoKult :: Slovothek

Едицијата СловоКулт :: Словотека настана во соработка меѓу Арт Еквилибриум и СловоКулт :: Литератур/а Берлин, а во неа ќе објавуваме збирки поезија на македонски, двојазични и повеќејазични, меѓу кои и антологии (А) од повеќе автори. Понатаму планираме да ја прошириме и со преведена проза (П).

Во речиси секоја збирка ќе бидат застапени и одбрани уметнички дела, што е во склоп на концептот на онлајн списанието СловоКулт.

Гчавен уредник и приредувач на едицијата е :: Елизабета Линднер ::

Нашата цел е поезијата и уметноста да им ги препуштиме на читателите без сугестии, нивните впечатоци и чувства се оние кои ќе сведочат за убавината и квалитетот на делото – затоа нема да најдете поговор. Биографии од авторите и осврти кон нашите изданија ќе имате прилика да прочитате на :: www.slovokult.eu ::

Објавата на насловите од едицијата е поддржана од Министерство за култура на Р.С. Македонија.

 Во издание на :: Арт Еквилибриум & SlovoKult :: Literatur/a Berlin

:: 2020 :: Поезија ::

 

:: 01 :: Рајнер Марија Рилке :: Избрана поезија (македонски, со слики од Катрин Салентин, Елизабета Линднер Костадиновска и Дијана Томиќ Радевска)

превод од германски :: Елизабета Линднер

Арт Еквилибриум, 2020

 

 

:: 02 :: Краус :: Crauss :: Blackbox :: (македонски, германски и англиски, со цртежи од Ирена Паскали)

превод на македонски :: Елизабета Линднер

превод на англиски :: Марк Канак

 

:: 03 :: Елизабета Линднер Костадиновска :: Двоински на гости кај бескрајната прoвалија (македонски, германски и делумно англиски, со колор слики од колажи со текстови и други визуелно-текстуално експериментални дела на авторката)

Превод на македонски и обратно :: авторката

 

:: А1 :: Антологија на современа грчка поезија :: (20 автори, македонски, грчки и англиски, со илустрации од Дијана Томиќ Радевска)

превод од грчки :: Томислав Османли

 

::          ::         ::         ::          ::            ::           ::