::2:: Дистописка слика за Македонија

::Став наместо Страв:: 15.09.2018 ::02:: Една дистописка слика за Македонија:: Кон текстот: Македонија vs. Приднестровие на ФБ-профилот на Лидија Димковска Убав е текстот и доживувањето на Лидија, но: Зошто споредбата не е возможна дури ни на ниво на чисто фиктивен текст? Бидејќи Македонија не е … Continue reading ::2:: Дистописка слика за Македонија