Corona :: reality check :: 2 ::

::Став наместо Страв::  :: 7 :: Corona :: reality check :: 2 :: нашиот страв е наша неправда ИЛИ со нови сознанија до поправедна сегашност и подобра иднина карантинско продолжение на :: 1 :: критичкиот осврт од 23.03.20 :: 16.04.20 од :: Елизабета Линднер :: © … Continue reading Corona :: reality check :: 2 ::