:: Corona :: Reality Check ::

::Став наместо Страв:: ::7:: Корона – симбол за стравот од непознатото ИЛИ замислениот непријател и диктатурата како спасителка :: 23.03.2020 :: Елизабета Линднер :: Сончевата корона може да се види само при тотално помрачување на сонцето. Ова е прекрасна и симболична слика да се започне … Continue reading :: Corona :: Reality Check ::