::5:: За проблематиката на преведување поезија::

За првпат овој есеј беше објавен во Блесок бр.59, март-април 2008 година, на македонски и англиски:: во одличен превод на Елизабета Баковска:: “Rapacious or Greedy for Money?” На германски беше објавен на стариот СловоКулт – „Goldgierig oder gierig nach Geld?“ Oder: Über die Problematik der Lyrikübersetzung … Continue reading ::5:: За проблематиката на преведување поезија::