::4::

::Став наместо Страв:: ::4:: Некултурата и неписменоста како придобивки од модерната држава во XXI век ::ENGLISH:: од Елизабета Линднер © SlovoKult::Literatur/a:: сите права задржани (Ова НИЕ е во името на сите истомисленици со кои соработувам или колегијално се поддржувам) Секако дека не сме изненадени од … Continue reading ::4::