Во сабота 09.12.2017, од 20:30 часот во галеријата F92 во Берлин::

Елизабета (Линднер) Костадиновска::Поетски перформанс, композиција од текст-слики-музика-јазик-сон што ќе заврши со танц, насловен како: Kubus, unsre Form. traum urban. Inkubus, Sukkubus. Играта на зборови не може да се задржи на македонски: Коцка, наша форма. сон урбан. Инкубус, Сукубус.

Текстот базира врз вистинита приказна.

Идеја, текст, монтажа, изведба: Елизабета Линднер Костадиновска

Слики::Паул Клее (Paul Klee), ELK и културно наследство::

Paul Klee::Der Teufel Jongliert
Queen of the Night::British Museum

Музика::

WSR (Emanuele Porcinai)

 

X-Mal Deutschland – Incubus Succubus

 

Друг перформанс изведен во февруари 2017::за експерименталната песна::13 изјави на љубов::објавена на  германскиот портал за поезија::Fixpoetry::

Перформанс во Бротфабрик Берлин (Brotfabrik Berlin).

(c) Silvia Lorenz & Elizabeta Lindner