Ѓоко Здравески

12527900_10154138512909525_660820793_n

Gjoko Zdraveski

дедикар икарал

како да си се објасниш

себеси

на другите

како да ги објасниш сите свои

контрадикции

сите внатрешни спреги

дијалектиката на своето битие

како да пронајдеш хармонија

помеѓу црното и белото

помеѓу почетокот и крајот

на кругот

помеѓу првата и последната

куќа

како да ја споиш месечината со сонцето

како да направиш манастир од градот

од своето тело храм

како да влезеш меѓу луѓето

како да останеш сам со себе

мирен

како да издржиш на ветрот

од туѓи зборови

од туѓи погледи

на свет

како да не фрлиш камен

да премолчиш

најлесно е

да одмавнеш со рака

да се насмееш

како да разбираш сѐ

и себе

и светот

во себе

и вон себе

и сите свои стравови

и соништата свои

и сите понори

и сите

врвови на своите планини

како да го смириш морето

да ги растераш облаците

да станеш празен

потполно

празен

проѕирен

да се проѕреш себеси

Франк Дирш::Син

Frank Diersch::Der Sohn