Стихотворба и Слика / Poem and Picture

Александар Кирковски

Aleksandar Kirkovski

Споменик

Живот во строго подреден хаос

лажна преобразба

снегулка наменета да заврши во твојата дланка.

Ветерот ги носи

листовите откинати од прирачникот

за баба роги и други сексуално

запоставени балерини

во програмска музика

како и онаа пијанистка

со долги прсти,

Едноставно

како типките на пијаното

експонирано во ТВ – емисиите

и во слични културно – општествени појави.

Доста. Не копај

По забранетите чуства,

алките на синџирот

се уште го молчат

оној неприроден звук.

Ноќно кафе, цигари, алхохол

балконот со поглед на југ –

пак ќе минам неказнет

низ срцето на големиот град

отсутен за подолго време.

Rene Magritte, The Time Transfixed, 1938::