15.01.17

Александер Греф :: Марио Хамборг

Foto_AGraeff_sw

Alexander Graeff

Човек на револтот

Жал ми е –

не сум исправен,

се веам ко шарени алишта

над куќи-

клисури, моето кенкање е

како печена риба:

орада или бакалар

во мешавина од урми

со сенф од Дижон,

на чинии од седеф.

Ти признавам без вина,

зашто не знам поинаку отколку

неволно да талкам:

Така сака целта, така сака времето

и затоа

не

раѓа човек на револтот.

* * *

Превод од германски Елизабета Линднер

Илустрации :: Марио Хaмбoрг :: Illustrationen :: Mario Hamborg

Graeff_Illustration_gedicht1

Graeff_Illustration_gedicht2