:: Стихотворба и слика ::

Брита Авалон Кагелс :: Давор Кешќец

 

Берлин

:: Deutsch :: English ::

 

отпушоци од цигари врз до мртвило истапкан асфалт,

одзборувани до празнина. Сиромашни деца на плоштадот

играат кулиса за туристи. Клошар под мостот се дави

на својот остров. Студено лето е. Кириите се качуваат,

облакодери. Човек сè повеќе гледа скокови од

покривите. Улицата си ги брои ситните пари. Еден iPhone

води еден човек на прошетка.

Оној што може да си дозволи, седи во предниот ред во кафулето.

Другите и понатаму играат кулиса, за неколку ронки од

колачот и отпушоци од цигари. Берлин има горкосладок

вкус на непроспиена ноќ.

:: Превод од германски :: Елизабета Линднер

 

Давор Кешќец :: Без наслов