::Стихотворба и слика:: Poem and Picture::

::Елизабета Линднер Костадиновска:: Дијана Томиќ Радевска::

Божица            DEUTSCH

 

I

Ти си тоа, ти си А.

стоиш на почетокот

ама како жена

 

ти си тоа, А. но и П. зашто

правиш промени

ти си тоа, ти си А.

 

А. но и повторно П.

зашто си претчувство што плени

зашто претпоставуваш

– тие се преплашени

 

Ти си тоа, ти си В.

и кога има и нема

зашто си вина

ама како жена

 

Ти си тоа, зашто

впрочем влијаеш

Ти си тоа

зашто си вонредна

зашто си вредна

имаш вредност

ти си волшебна.

 

В. но и повторно П.

бидејќи го владееш патот

зашто вложуваш и водиш

плачеш и планираш

се противиш

на Афродита, Елена, Артемида и Хера

зашто ти си тоа

ти си Венера.

 

::Дијана Томиќ Радевска::Рецепт::

II

 

Ти си тоа

ги шириш нозете

и машките светови

бдееш над сè и сите

им даваш млеко

и кожа и себе

и сништа

 

тие ги отвораат главите

и очите

им ги опфаќаш екстремитетите

и екстремно ги подредуваш

не ги напушташ, им даваш

простор за гледишта

 

Ти си тоа

им фрлаш сласт

оставаш да се борат за тебе

страствуваш

ги префрлаш нозете

една преку друга

и длабоко воздивнуваш

мириси, мисли

љубов, крв

 

Ти си тоа, крвавиш

и сите крвават по тебе

дури и небото е црвено

и грубо и мокро

ко зараза

 

ти си тоа,

ти носиш омраза.

 

III

 

Ти си тоа

те забранија

курва и светица

срам и судбина

завет и загуба

 

Ти си тоа

те истераа

Мајка и маченичка

убавина и убиство

страст и страв

 

Ти си тоа

ќе те убијат

луна и љубов

светлина и сена

живот и желба

вечна жена.

:::::::::::::::::::::::::

превод од германски :: авторката