Стихотворба и Слика / Poem and Picture

Јоргос Јанопулос :: Жанета Гелевска Велјановска

 

Ние сме оние другите ::  ἑαυτός μας εἶναι οἱ ἄλλοι :: DEUTSCH :: 

 

Ние сме оние другите,

раката што не’ положи

врз заборавот на времето

покорувањето под сончевата острица

и очекувањето зад бодликавата жица

смачканото тело

што ја восприеми љубовта

лузна на ампутиран зглоб

здивот што нè грееше засекогаш

Ние сме оние другите…

 

Пријателот кој се нурна во празнината

и ја остави недопрена својата мртовечка благородност.

 

превод од грчки :: Томислав Османли ::

 

:: Жанета Гелевска Велјановска – Жани :: Само ветровите ::

:: Zaneta Gelevska Veljanovska – Zani :: Only The Winds