Стихотворба и Слика / Poem and Picture

::Јурген Ненѕа :: Ирена Паскали::

::Jürgen Nendza :: Irena Paskali::

::Deutsch :: English ::

 

СЕКОЈДНЕВНО се поместува работ на помнењето

и она што сакавме да кажеме: јаболкото не знае

 

дека времето нè произнесува. Во нашите дланки

се поти големо езеро а светот

 

повторно започнува, нежно како шепот

над портата од градината, како пајажина

 

која прикачува средиште во воздухот, демнејќи

ја заемната поврзаност. Си замислуваме во низи,

 

масата поставена, а кога тишината ќе се

отвори: на улицата љубовта оди во пекарница

 

нема како срна. Ѕемнењето се провлекува

низ тапетот. Сега тешкотијата е само косот.

 

::Превод од германски:: Елизабета Линднер

(Од тројазичната стихозбирка “Во некои денови”, Блесок, 2014)

 

::Ирена Паскали::