:: Стихотворба и слика ::

Криста Ана Белшевица :: Ана Трајковска

Krista Anna Belševica :: Ana Trajkovska

Deutsch :: English

Комуникација

***

алиштата се испрани масата уште

синоќа чиста избришана

збор гласно изговорен се спушта врз просторот

за момент ја ужива тукушто стекнатата слобода од својата

изјава и полека излегува низ вратата

 

***

зборовите може да се набљудуваат од работ

како ѕвечкаат меѓу чашите и киселите

краставички и седнуваат врз лицата и оставаат

обележја

 

***

Некој влегува во собата и вели

“овде е толку тивко”

 

***

се плашам да зборувам

се плашам да губам зборови

 

Превод од латвиски (консултиран англиски) :: Елизабета Линднер

 

Ликовно дело :: Ана Трајковска :: без наслов, 2021

друго дело за германскиот превод на истата песна на :: SlovoKult :: Literatur/a

 

Komunikācija

***

veļa ir izmazgāta galdu jau

vakar noslaucīja tīru

vārds skaļi izteikts nosēžas pār telpu

brīdi bauda jauniegūto brīvību no sava

izteicēja un iziet pa durvīm lēni

 

***

 

vārdus var vērot no malas kā tie

strinkšķ starp glāzēm un marinētiem

gurķīšiem apsēžas uz sejām un atstāj

nospiedumus

 

***

 

kāds ienāk istabā un saka

“te ir tik kluss”

 

***

 

bail runāt

bail zaudēt vārdus