::Стихотворба и слика:: Poem and Picture::

Марија Грубор

Marija Grubor

Месечина

(инспирирано од темата Moon на македонскиот инструментален бенд Filch)

врне бол.

умобол.

паробол.

срцебол.

костозглобобол.

дожд од бол.

дождобол.

ракоплеска светот.

месечина пее и

веќе можам да те видам

токму меѓу два облака куробол,

блед, црн и чумосан

сред една ко ниедна

чаршиска дупка

и се чини оти грмиш, кинеш

грмиш како грмогнев, громосмев,

лаеш како шугав пес,

болно и подло на шанкот налактен

ама тие кои те знаат уште од девојче,

под плаштот на блесав џез и општа недоделканост

те гледаат

под полна месечина

блед, црн и чумосан

сред едно ко ниедно

опустошено нивје

ѕвезда една, ене две

додека мирисаш на суво полско цвеќе

полеано со бензин

додека гори

во сеноќта

и знаат

оти уствари

ти само нејќеш муабет.

Каспар Давид Фридрих::Caspar David Friedrich:: “Маж и жена ја набљудуваат месечината”