Стихотворба и Слика / Poem and Picture

Ненад Јолдески :: Ајке Леуен

::Nenad Joldeski :: Eike Laeuen::

ТИ                        DU                     YOU

ти човеку си ги искубал сите влакна од телото
и во прамени си ги насадил во сува земја

можеби ќе се роди нешто еден ден си велиш
ќе биде тоа бавно и милно како кога вода бруси камен

додека вистински светот покрај тебе врви брзо ко светлина
и ветрот уште вчера ја однесе мртвата коса која му ја принесе

а утре земјата ќе биде рамна и тебе прв ќе те одведат до работ
и првата будала ќе те оттурне надвор од овој свет студен

а тогаш Бог можеби конечно ќе се смилува и ќе те целува
и ќе те прегрне и ќе те смири за вечност со блажено бело слепило

а тука кај нас уште ќе паѓаат истите бомби и диви ѓаволи ќе јаваат врз нив
а синовите твои ќе бидат првите жртви на новиот оган што го остави по тебе

додека ти гол и здрвен и со златна утроба во која се чува мочката на светот
ќе скапуваш во заносни пируети низ темната вселена – немоќен ниту да се покаеш

 

:: Ајке Леуен :: Eike Laeuen:: Без наслов :: Ohne Titel:: 2003::