Стихотворба и Слика / Poem and Picture

Paul Celan :: Паул Целан

 

КОРОНА

 

Есента од дланката ми го јаде својот лист: пријатели сме.

Го лупиме времето од лешниците и го учиме да оди:

времето се враќа назад во лушпата.

 

Во огледалото е недела,

во сонот се спие,

устата говори навистина.

 

Моето око се спушта надолу кон половоста на љубената:

се гледаме,

си кажуваме нешто темно,

се љубиме еден со друг како мак и помнење,

спиеме како вино во школките,

како морето во крвавиот зрак на месечината.

 

Стоиме прегрнати во прозорецот, нè гледаат од улица:

време е човек да знае!

Време е каменот да се натера да цути,

а немирот да чука срце.

Време е да биде време.

 

Време е.

:: Превод од германски :: Елизабета Линднер ::

Jürgen Huber :: Ach komm!?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONA