13.02.2017

Ронит Бергман

Ronit Bergman

ОБЕЛЕЖУВАЧ НА СТРАНИЦИ

 

Си знаеш ти

знаеш дека ќе те најдам.

Знаеш ти

дека ќе се изгубам штом те најдам.

Знаеш

дека ќе ме видиш однатре.

Знаеш

дека ќе ме видиш од страна до страна.

Длабоко,

длабоко меѓу страниците,

таму си ти.

Мојата корица се затвора околу тебе

ни близу, ни предалеку.

Ќе ги видиш сите добронамерни лаги

како се лизгаат кон твојата темнина.

Ти-јас, сите бели ноќи како

го огреваат твоето лудило.

Заробена со твојот остар поглед

јас ќе тацувам,

тајни ќе се отвораат и ќе одлетаат,

нивните ливчиња низ смеата твоја ќе се виорат.

Си знаеш ти

знаеш дека ќе те најдам.

Знаеш ти

ќе се изгубам кога ќе те најдам

*******

Превод од англиски::Д.А. Лори

Илустрација::Петрус Акордеон::Bookmark::

Petrus Akkordeon Illustartion

Petrus Akkordeon::Bookmark::2017