Стихотворба и Слика / Poem and Picture

Sophie Reyer :: Christian Malz

Софи Рајер :: Кристијан Малц::

:

поседување

DEUTSCH

 

Череп на ченгели

кожа од жица направена

 

Мозок виси

се клати од плафонот

чиј орнамент ти толку убаво

го реновираше

 

Рацете твои

во ѕидовите свои

ме зашрафија таму смеам

да бидам убава и тажно

да гледам that´s all now

 

Череп на ченгели

кожа од жица направена

::     ::     ::     ::     ::     ::     ::

Превод од германски :: Елизабета Линднер

 

::Лилит::