2018/2019 поддржано од::
Министерство за култура на Република Македонија

 

СловоКулт:: на   

Литературата може да биде секаква: литература која има иста содржина, само поинаков (пишан) облик на турска, шпанска, германска или било каква сапуница: која со својата леснотија е достапна за секого. Има литература која не е за секого, ама сепак е достапна, па кој може и сака ќе се опслужи со неа. Квалитетот и убавината на изразот, духовитоста или длабочината на исказот, чистотата на јазикот и стилот како дел од комплексноста (која може, ама не мора, да биде сложена, апстрактна и тешко поимлива) на текстот и содржината се привилегија на добрата литерaтура; и ако се случи, побарувачката за неа да стане вообичена, значи дека свеста на поединецот се издигнува и иднината на светот се разубавува::СловоКулт::Литература

Редакција::

Елизабета Линднер Костадиновска:: Главен и одговорен уредник (Берлин)::

Александра Димитрова – Саш:: Уредник, поезија и книжевни осврти (Скопје)::

Дијана Томиќ Радевска:: Уредник ликовна уметност (Скопје)

Марија Стојанова:: координација, кооперација Art Equilibrium::

::Надворешни соработници::

Марија Грубор:: поезија:: (од 2018)

Мануела Златкова:: поезија

Исток Улчар:: преводи

 

::Остварена соработка во 2018::

Долорес Атанасова – Лори – уредник поезија::

Александра Симова:: лектура, коректура::

copyright-images

 

Содржините на СловоКулт::Литература се заштитени со законот за умствена сопственост. Не е дозволено преземање на истите без согласност од авторите, уметниците, преведувачите или од редакцијата. 

Седиште во Берлин:: SlovoKult::Literatur/a Berlin:: Елизабета Линднер::Elizabeta Lindner::

contact::Контакт::kontakt:: info::at::slovokult.de 
Slovokult-Logo-ohne-Hintergrund

www.slovokult.de

www.slovokult-literatur.de