Стихотворба:: Александар Кирковски:: Aleksandar Kirkovski::
Слика:: Rene Magritte

 

 

Споменик

Живот во строго подреден хаос

лажна преобразба

снегулка наменета да заврши во твојата дланка.

Ветерот ги носи

листовите откинати од прирачникот

за баба роги и други сексуално

запоставени балерини

во програмска музика

како и онаа пијанистка

со долги прсти,

Едноставно

како типките на пијаното

експонирано во ТВ – емисиите

и во слични културно – општествени појави.

Доста. Не копај

По забранетите чуства,

алките на синџирот

се уште го молчат

оној неприроден звук.

Ноќно кафе, цигари, алхохол

балконот со поглед на југ –

пак ќе минам неказнет

низ срцето на големиот град

отсутен за подолго време.

The Time Transfixed:: 1938::