::Zvonko Karanović :: Aude Carbone::

mašingan-mašingan-mašingan

:: MAKEDONSKI::           ::ENGLISH::        ::DEUTSCH::

 

kancerogeni sunđer u igračkama

mašingan-mašingan-mašingan

 

kamioni s peskom, neprobojno staklo

mašingan-mašingan-mašingan

 

crvene papske cipele i papski nakit

mašingan-mašingan-mašingan

 

izbeglički kampovi, beli nosorozi

mašingan-mašingan-mašingan

 

indijanska pera na vetru

mašingan-mašingan-mašingan

 

predeli zbunjeni tolikom ljubavlju

mašingan-mašingan-mašingan

 

mašingan-mašingan-mašingan

mašingan-mašingan-mašingan

 

iz zbirke Zlatno doba (2015)

 

SLIKA:: Ôд Карбон:: Aude Carbone:: Iconocrash