Автори :: Проза

Книги :: Проза  

В.Г. Зебалд :: Прстените на Сатурн

Текст за препорака на книгата од преведувачката :: Елизабета Линднер

Извадок од романот (Прво поглавје) :: Преводот беше поддржан од Традуки и Фондацијата Бош.

Романот требаше да излезе во Блесок 2015 година (најдоцна до 2016), но заради смртта на Исаковски, објавувањето се одложи.

Ова е само форографија од манускриптот, не е преработена книга со прелом.

Преводот е на Елизабета Линднер

Лектор: Ѓоко Здравески

Слика за насловната страна на македонското издание :: од Катрин Салентин