Стихотворба и Слика / Poem and Picture

:: Адријан Касниц :: Марко Вујисиќ::

:: Adrian Kasnitz :: Marko Vujisik’ ::

 

Скелет    

превод од германски:: Елизабета Линднер Костадиновска

DEUTSCH

 

Детето зад стакло, џамот на кој плоскато се натиска

водникавите очи, со кои вози брод, водникавата уста

која јаде од дланка, лешници, стара слава, костимите

што ги носат надвор, жаба, ужасно поган шериф

смешен скелет, што е сосема поинаков од ситниот глувчешки скелет

на таванот, нежно лежеа коските во прашината и трепереа

сега се облаци од прав, со кои се вози во балон, детето

над римјани и кловнови, одминува над папи и над сè

та и не ни може веќе да се маскира, сè се набира заедно,

седимент

 

:: Марко Вујисиќ :: Игра на форми::