Елизабета /Линднер/ Костадиновска

Elizabeta /Lindner/ Kostadionovska

е родена 1971 во Скопјe. Дипломирала германски јазик и книжевност на филолошкиот факултет “Блаже Конески”  на универзитетот “Свети Кирил и Методиј” во Скопје (2001), студирала Современа германска литература и Славистика на факултетите во Дрезден (ДААД стипендија 1999-2000) и Регенсбург, каде во 2005 и магистрирала. После специјалниот курс за културен менаџмент, од 2006 година  се преселува во Берлин, каде оттогаш живее и работи.

Пишува песни и раскази уште во деведесеттите, но не ги објавува – по иселувањето во Германија во 2001 почнува интензивно да се бави со германска книжевност, па затоа во последните десетина години пишува поезија и куса проза претежно на германски. Досега објавила песни во неколку списанија (Prolog, Fixpoetry, Signaturen, SlovoKult), како и есеи.

Изработува колажи кои содржат песна од текст-монтажи и cut up (кои потоа ги преведува), цртежи (со или без експериментален текст) и се бави со експериментална поезија и интердисциплинарни и мултимедијални изведби. Учествувала на повеќе групни изложби и читања во Берлин, Скопје и Гевгелија, а во 2017 го имаше своето прво самостојно читање во (Бротфабрик) Берлин и својата прва самостојна изложба во (Концепт37) Скопје. Во 2018 нејзини текстови се објавени во повеќе списанија (Prolog, Politisch Schreiben, Perspektive, Signaturen), во една германска антологија (песна и расказ)  Rrrr za Gisela Verlag, Regensburg, а во 2019 ќе биде застапена со есеј во антологијата “Окултна уметсност” за transcript Verlag. Нејзин колаж е на насловната страна на двојниот број 94/95 на списанието Perspektive. За 2019 ја подготвува и својата прва збрика поезија на германски јазик, а планира да објави стари необјавени и нови текстови и преводи во својата прва публикација на македонски.

Линднер e литературна преведувачка, уметница, поетеса, авторка, уредничка на книжевни изданија и проекти и културен менаџер. Од 2008 е основач и уредник на порталот за литература на македонски и германски, Словокулт::SlovoKult, www.slovokult.deна кој во соработка со други преведувачи на германски се презентираат македонски автори со делови од своите дела.  Во 2016 Линднер го основа списанието СловоКулт на македонски www.slovokult.euкаде со рубриката „Стихотворба и слика“ редовно се објавува поезија и ликовна уметност претежно од современата независна сцена на Македонија и Германија, но и од значајни автори од минатиот век.

Во септември 2017 започнува со работа и списанието со ист концепт на германски јазик: www.slovokult-literatur.de

Таа својата книжевна кариера ја започна во 2008, кога интензивно соработува со Игор Исаковски. За време на таа соработка таа приредува, уредува и објавува повеќе преводи од германски за Блесок, од кои би ги истакнале романите од Томас Бернхрад, Бенјамин Штајн, Инго Шулце, Вилхелм Генацино и Јудит Шалански, расказите од Клеменс Ј. Зец и Адолф Мушг, поезија од Михаел Кругер и Јурген Ненѕа. Освен овие има објавено преводи на поезија од Рајнер Марија Рилке и од Паул Целан, за кој 2014 ја доби и престижната награда „Григор Прличев“. Добитник е уште на три награди за превод на австриски автори, 2011 за „Сечење шума“ од Томас Бернхард и 2016 за „Љубовта за време на Дететоод Малштет“ од Клеменс Ј. Зец, 2018 за пеозија од Ханс Карл Артман, како и на бројни стипеднии.

ПОВЕЌЕ

 

::Песни на СловоКулт::

 

::Божица::

превод од германски:: авторката

::Дијана Томиќ Радевска:: Рецепт

 

Планетарна аптека

привидно се опсипуваме со материи за среќа

чии дејствија ни се непознати

држам чекор со анализите на својот пат…

 

ВАНИТАС, колаж со текст, 14.-27.12.2014

(за Игор Исаковски)

Превод од германски:: авторката::

::Македонски::

::Германски::

::Англиски::

 

 

Љубов. Елементарна.

1. Вода

Превод од германски:: авторката

Сакам да те исплачам
од себе да те излеам
од себе да те исцедам

::Видео поема во оригнал на германски::

 

gendering the german language

gender me gender me softly in a political way

take the very last of myself, of ourselves

men, women, male, female, shemale, shemen,

Промислувајќи те

(сè до Отаде)

Превод од германски::авторката

Илјада пати ми проаѓа низ глава

не остава ништо друго

да пројде, да продиши

Песната беше објавена на германски на порталот за поезија @ Fixpoetry:: Elizabeta Kostadinovska::Dich durchdenken