Елизабета /Линднер/ Костадиновска

Elizabeta /Lindner/ Kostadionovska

 

Планетарна аптека

привидно се опсипуваме со материи за среќа

чии дејствија ни се непознати

држам чекор со анализите на својот пат…

 

ВАНИТАС, колаж со текст, 14.-27.12.2014

(за Игор Исаковски)

 

::Македонски::

::Германски::

::Англиски::

 

 

 

Љубов. Елементарна.

1. Вода

Сакам да те исплачам
од себе да те излеам
од себе да те исцедам
и да се потсетам:
јас сум својата сопствена вода.

Сепак остануваш
а сите течности
подигаат бранови
или си играат одлив и прилив,
и мокро и убаво
мислам и пливам:
mit dir!

Сакам конечно да те издвојам
и себеси чудесни капки
и драгоцени сокови да си набавам
за површината на водата
да ја одржувам мазна
урамнотеженост при
молчење и обмислување
без опасности
без водено
слевање.

Исплачи се конечно од мене,
ти, духу воден, или појави се конечно
во својот втор лик,
зар не приметуваш:
мојата внатрешна централа е при крај,
заради тебе се става во мирување.

А потоа,
од сопствената вода
со тебе во брановите
по желба
повторно ќе се родам,
како твоја втора-најважна
природа сакана
напишана.
Насликана.

 

Превод од германски:: авторката::

Видео поема::

 

 

gendering the german language

 

gender me gender me softly in a political way

take the very last of myself, of ourselves

men, women, male, female, shemale, shemen,

hemale, bemale, femen, hemen, wemen,

all in one human

amen, aman, feman

 

feels like right, feelmen, feelwomen,

feelright, feelleft, feelall, feelfall

gender me gender me again

we have justice to gender

feel right on the left

think left on the right

overthink your female side

and rest in peace without dying as a man

or as a child or as a world.

 

gender me gender me slowly

make my language the mother tongue of poetry

writing and spelling all-around the earth and the sky

silently whispering and screaming, trying to reach

the unspeakable the unbelievable the untouchable

 

gender me gender me absurdly

and try to save the world with wars

feels like right, feels like left,

feels like life, feels like loss

so stop fucking gendering me – the language

the symbols, pictures and thoughts of us all

stop spreading hate on female signs again

free the language, feel free, feel your soul,

it’s all in one, human

feel your fear

free your fear

we are all in one, a dying human

in a sleepy world gendering around

instead of overthinking it all

in a poetical way:

 

future is female

and all in one human.

 

Wassily Kandinsky::Komposition VIII::1923

 

Промислувајќи те

(сè до Отаде)

 

Илјада пати ми проаѓа низ глава

не остава ништо друго

да пројде, да продиши

а сепак

постојано продираат

и се случуваат нешта

 

среде сончев ден

среде просторноста на полето

насреде тоа – разделба

меѓу облаци и дим од скара

меѓу приказни за толпите

кои луѓето ги влечкаат со себе

проаѓајќи по патеките одовде;

некаде помеѓу

едно мало ископано место

за едно мирно Потем

отворена Земјена точка

неотпорна ниту на кучиња

ниту на врнежи

за една мала слобода отаде.

 

Илјада пати ми проаѓа низ глава

ништо не е пројдено

зашто постојано продираат

и се случуваат нешта

 

Концертот во Б. – Кантинe

една вечер ко средиште на

севкупното случување

во мене, тебе, нас, него

контакт со поглед небаре

молскавична светлина

минува низ светлосни години

на насетеното и саканато

глас кој нагласува согласност

пробив кон темното и длабоко Сега

ко најава на она Отаде:

“and I feel good

and I feel fine“.*

Илјадапати ми проаѓа низ глава

постојано продира – Ти

и се случуваат нешта

 

На Остбан, ноќе

мирна обиколка, велеизградба

привремено во мирување,

во објективна стварност,

индустриска зона без продор

кон големото случување отаде,

заграденост, заобиколка

пробив до берлинската темна страна,

за скроз да се спознае, за скроз да се спобудали.

 

И понатаму ми проаѓа илјада пати низ глава

и постојано и повторно низ Тебе

и нешта се случуваат

и заземаат човечки облици

и минуваат преку мостови

и стануваат статисти

во големиот театар на Шпреја

и минуваат и се пробиваат

и проаѓаат низ сцената

или чекаат во редици

а јас се пробивам низ нив

и повторно ми проаѓа

илјада пати низ глава

и повторно продираат

и се случуваат нешта

кои те пронижуваат

и го пробиваат она

Отаде.

 

Превод од германски авторката

Аудио од песната::аудио на Soundcloud

* од Michael Gira – I see them all lined up

Песната беше објавена на германски на порталот за поезија @ Fixpoetry:: Elizabeta Kostadinovska::Dich durchdenken