Елизабета /Линднер/ Костадиновска

Elizabeta /Lindner/ Kostadionovska

:: Биографија :: 

::Опширна био-библиографија на германски:: 

::Био-библиографија на англиски:: на порталот за берлински книжевници ::

Writers @ Berlin: Literaturport :: 

:: Проза ::

:: Интервјуа, написи итн ::

:: Уметност ::

:: Песни на СловоКулт ::

 

::Божица::

превод од германски:: авторката

::Дијана Томиќ Радевска:: Рецепт

 

Планетарна аптека

привидно се опсипуваме со материи за среќа

чии дејствија ни се непознати

држам чекор со анализите на својот пат…

 

ВАНИТАС, колаж со текст, 14.-27.12.2014

(за Игор Исаковски)

Превод од германски:: авторката::

::Македонски::

::Германски::

::Англиски::

 

 

Љубов. Елементарна.

1. Вода

Превод од германски:: авторката

Сакам да те исплачам
од себе да те излеам
од себе да те исцедам

::Видео поема во оригнал на германски::

 

gendering the german language

gender me gender me softly in a political way

take the very last of myself, of ourselves

men, women, male, female, shemale, shemen,

Промислувајќи те

(сè до Отаде)

Превод од германски::авторката

Илјада пати ми проаѓа низ глава

не остава ништо друго

да пројде, да продиши

Песната беше објавена на германски на порталот за поезија @ Fixpoetry:: Elizabeta Kostadinovska::Dich durchdenken