::Стихотворба и Слика::

::Jadranka Milenković :: 

PAUK

ljudi govore ponekad u mojim snovima
ali nije to ono na šta mislim
kada kažem prevodilac sa jezika snova
mislim na onog koji je toliko sanjao
da mu je java postala nalik
na divlje plaže prepune ježeva
tamo se nije moglo kupati
a ipak smo išli na takva mesta
samo da gledamo more

mislim na onog koji sluša tuđe snove
kao deo mitologije
sa strahopoštovanjem
kakvo ne poklanja nijednom voljnom činu
mislim na onog koji izgleda
kao da je maločas izašao iz nečijeg sna
da se protegne na vazduhu
pitam se šta oni u snovima dišu
i zašto ne mogu da potrčim
ili da pročitam jako važan tekst
koji je pri svakom sricanju drugačiji
pitam se kako se mirim u snu
sa stvarima koje bi razbile javu
na bezbroj nespojivih delića

treba mi prevodilac apstraktnih slika snova
da pojasni kretanje materije
neviđene na javi
užas zbog svesti o glasu prislonjenom na uvo
prisutnom iako se ne čuje
strašniji je od majčinog prekornog pogleda
zbog greške u gostima ili polomljene činije
okačen je o uvo kao minđuša
poznajem leđa demona
čije ne smem da vidim lice
poznajem i leđa prijatelja
u snu su mi se javila pre nego su otišli
poznajem neprovidnu vodu
u koju skačem
i zatim ronim i ne dišem
ronim i ne dišem
ronim i ne dišem

treba mi znalac jezika koji ne odaje
čemu ova načeta pluća
je li to zbog mirisa
da li java postoji zbog cveta
i svega drugog što mu služi
možda je počelo cvetom
a zatim je za njega napravljeno nebo sunce i voda
sanjala sam kosture
ulazili su kroz prozor
majka je pitala
pa zar ne možeš jednostavno
da sanjaš cvetnu livadu
zašmuri i zamišljaj kako bereš cveće
cveće nikako nije htelo u san
ronim i ne dišem
jutrom cedim ostatke sna
kao staru natopljenu krpu
stvarnost je suva
treba je time pobrisati
skinuti prašinu

ljudi katkad govore u mojim snovima
ali to što kažu nema težinu
veliki crni pas se šunja oko mene
ne laje
pauk se zove stavrogin
volim ga
iz mene izvlači jednu nit
mota je na svoje klupko
od toga on postaje sve veći
a ja sve manja

 

::Slavica Janešlieva:: Misetriozna paučina – ženka pauk:: 2018