Стихотворба и Слика / Poem and Picture

Катица Ќулавкова :: Франц Марк

Kata Kjulavkova :: Franz Marc

 

ХРОНОС [1]            DEUTSCH

-беседа-

1. Ѓаволски склоп

Јадеш, лапаш, грицкаш, голташ
секогаш гладен, засекогаш страдно
зјапаш. Твојот апсолут е несфатлив.

Овде сум на една топка-вртелешка
горделива, среброљубива, властољубива
се обидувам, не без напор, да те сфатам!

Приказни смислувам, митови, стории
за да те кажам: те именувам, ти се обраќам
и те сликам, те олицетворувам, те отелотворувам
и, да признаам, сè што сум напишал досега
до тебе обраќање е:

веслање по вода, воздух, етер, земја
учење на твојот јазик
следење на твојот пат.

Пат, а пак
те делам, те двојам, те цепкам
кратам, сечам, шкопам, кастрам
се подлажувам – те држам в раце!
те сместувам во книги
те памтам, памтењето го предавам
од едни на други
поправки правам, предавство
знаци, севозможни форми
за да ми кажеш по нешто, па сепак
те немам!

(Во врска со проблематиката при превод на поезија, оваа песна служи како пример:: погледни го есејот “Среброљубива или алчна за пари?”…)

Franz Marc:: Франц Марк:: Форми што се борат:: Kämpfende Formen:: 1914