Стихотворба и Слика / Poem and Picture

Василиjа Иконому :: Хана Хененкемпер ::

Βασιλεία Οικονόμου

Извадок од антлогијата на фестивалот :: СловоКулт :: литерАРТура ::

последните примероци :: SlovoKult :: literARTour :: достапни во :: Staalplaat Berlin :: 

 

 

ПСАЛМИ [1]     :: DEUTSCH ::

 

Фашизмот на логиката

нè искачува на терасата

Истокот стана еднa ротација

Валута на вината

ги откупи сподвижниците

Постојат закони

-не сме животни-

Постојат канализации за сето она што не се голта

 

Се разболува под градната коска

нешто

– постојат апчиња за тоа –

Не се забележува

во овие алишта

во овие зборови

 

Имам повеќе соседства за себе

Кукавица сум, па не се отселив иако

не сме животни

– нормално

 

Имаме училишта

-Не сме животни-

Имаме септички јами за гомната -Молчи!

Се опожарија образите

Во оган е другиот

Којгоде друг

 

Гордејте се со нашите занемени деца

Веќе многу доцнат за да проодат

Бакнежите се даваат како индулгенции

врз сошиените усни на нашиот син

Веруваме во судбината поради тоа

ќе ги скинеме и поинаку ќе му ги зашиеме дланките

 

Како се осмелувате господине

да не’ прекинувате заради една пукнатина?

Ја кршат срцата

полека, оригиналноста

Ако сакате гладувајте до смрт скришно

Но, пред да паднете

облечете се

 

за да ве живописаме.

 

Превод од грчки: Томислав Османли

[1] Се мисли на пеењe псалми како глагол. (Заб. прев.)

 

Хана Хененкемпер :: Суштинското во заветрина :: 2010 ::

Hanna Hennenkemper :: das Eigentliche im Windschatten, 2010,