Андреј Ал-Асади

 

Андреј Ал-Асади е роден во Лондон, 1996 година. Има дипломирано на Економскиот Факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Активно пишува поезија и припаѓа на најмладата генерација македонски поети. Учествувал на голем број читања низ Скопје и Македонија. Досега има објавено две стихозбирки „Midnight Blues“ (2014) и „Под дервишовото сиќе“ (2018), како и една книга со раскази „Друго Минато“ (2018).

 

На СловоКулт досега застапен во рубриката Стихотворба и Слика::

 

13.02.2018

Летна соната за мојот град

 

::Катрин Салентин:: Без Наслов::

 

 

06.04.19

::Андреј Ал-Асади::

Ќе победиме

:: Кристијан Крстески :: Без наслов