Берлин :: Berlin                   Deutsch+English

Видео материјал веќе има на нашиот фестивалски YOUTUBE-Kanal :: SlovoKult :: literARTour

Специјални прилози и осврти со линкови кон ::

:: 27.03.21 :: Краус :: Crauss :: BLACKBOX :: тријазично читање

::23.12.20 :: Елизабета Костадиновска :: Love is Punk not Dead :: двојазичен поетски мултимедијален перформанс со танц :: со музика од LAIBACH