::СловоКулт::Литератур/a Берлин & Арт::Еквилибриум:
секој последен вторник од месецот::
значи вторник::28.02.17::во 20:30ч::
во Концепт 37::
ви претставуваат::
Не турска, не шпанска, туку::
Книжевна Серија::Сезона втора::

::Сликовито-поетско тематизирање::

со теми и асоцијации од прозните дела кои ви ги претставивме во Сезона прва::Поети читаат проза::

::во::Епизода 1::

со теми и асоцијации земени од романот “Платно” на Бенјамин Штајн::

како::идентитет, помнење, загуба/промена на идентитетот и помнењето, традиција, забрани, сеќавања, особени способности (гледање туѓи сеќавања), животни остварувања, потклекнувања, стравови и други психички непријатности::

пронајдени во поезијата на Бошко Бозаџиевски::

и сликите на Кристијан Крстевски::

::и презентирани на::

поетско читање со проекција на слики::

модерација::Марија Стојанова
Ќе читаат::Крситијан Крстевски, Елизабета Линднер (скајп) и гости.