АвТоРИ::ПоЕЗиЈА

Александра Димитрова – Саш::Aleksandra Dimitrova – Sash

Бошко Бозаџиевски::Boshko Bozadzievski::1981-2008

 

Д.А. Лори::D.A. Lori   

Љубомир Мициќ::Ljubomir Micić::

Елизабета Линднер Костадиновска::

Elizabeta Lindner Kostadionovska 

Ѓоко Здравески::Gjoko Zdraveski

Gorana foto bw

Горана Митровиќ::Gorana Mitrovik::1976-2017

Цаца Савиќ::Caca Savić

Игор Исаковски::Igor Isakovski::1970-2014

Kраус::Crauss

 

 

 

 

 Горо Такано::Goro Takano

Лилјана Дирјан::Liljana Dirjan

Јосип Коцев::Josip Kocev

Јовица Ивановски::Jovica Ivanovski

Ана Голејшка::Ana Golejshka

Исток Улчар::Istok Ulčar

Рајнер Марија Рилке (1875-1926):: Rainer Maria Rilke

Марија Грубор:: Marija Grubor

Илија Ѓуровиќ:: Ilija Djurovic

Александар Кирковски::Aleksandar Kirkovski::

Zvonko-Karanovic-(photo-by-Zoran-Ras)

 

 

 

Звонко Карановиќ::Zvonko Karanović

Мануела Златкова::Manuela Zlatkova

Андреј Ал-Асади::Andrej Aл-Asadi